Rodos İstanköy Türklüğü Sempozyumu Düzenleniyor – HAMLE

Rodos ve İstanköy (Kos) ile Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği “Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu” düzenliyor.

Sempozyumun temel amacının Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk varlığının Batı Trakya’yla sınırlı olduğu algısını ortadan kaldırmak ve Ege’nin unutulan Türklerinin sorunlarını gündeme taşımak olduğu belirtildi. Özcan Özgür Rodos ve İstanköy (Kos) ile Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği “Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu” düzenliyor. Sempozyumun temel amacının Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk varlığının Batı Trakya’yla sınırlı olduğu algısını ortadan kaldırmak ve Ege’nin unutulan Türklerinin sorunlarını gündeme taşımak olduğu belirtildi.

Kültür ve Dayanışma Derneği /Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı yaptığı açıklamada sempozyumun  1-2 Ekim 2014 tarihinde Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü Konferans Salonu (Bornova/İzmir) yapılacağını söyledi. Sempozyumun temel amacının Ege’nin unutulan Türklerinin sorunlarını gündeme taşımak olduğunu belirten Kaymakçı “Çünkü Onlar, Mübadele gibi geçmiş, ancak hala sızlayan bir yaramız değil, adalarda halen varlıklarını sürdürmeye çalışan bir avuç azınlıktır ve bunların giderek asimilasyonu, bir anlamda insanlığın yok edilmesi demekti.” dedi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk varlığının Batı Trakya’yla sınırlı olduğu algısı vardır. Bununla birlikte Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiada’da yaşayan ve sayıları 6.000 civarında olan bir Türk nüfus da bulunmaktadır. Yunan makamları, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması imzalandığında Onikiada’nın İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle söz konusu soydaşlarımıza ‘azınlık’ statüsü tanımamaktadırlar.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada şöyle devam edildi: “Sempozyumda; Türk-Yunan İlişkileri, Ege Adaları Sorunu’nun Tarihsel Gelişimi, Rodos ve İstanköy Türklüğü’nün Güncel Sorunları, Rodos ve İstanköy Türklüğü’nde Eğitim ve Öğretim Yaşamının Değişimi, Birleşmiş Milletler Açısından Azınlık Hakları, Rodos ve İstanköy Türkleri’nde Sosyal ve Kültürel Yaşam, Rodos ve İstanköy Türkleri’nde Din ve İbadet Sorunu, Rodos ve İstanköy’de Türk Eserleri, Rodos ve İstanköy Türkleri’nde Oyun Geleneği konularında çağrılı bildiriler olacaktır.” Ayrıca, Türkiye ve özellikle İzmir’de öğrenim gören lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerine yönelik Poster Bildiri Yarışması düzenleneceği, yarışmanın iki grup altında yapılacağı, birinci grubu, Türkiye’de öğretim gören uluslararası öğrencilerin, ikinci grubu Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerin oluşturacağı kaydedildi.

Hamle Gazetesi

15 Eylül 2014