Rodos’ta Süleymaniye Medresesi Yunanistan’daki Ege Üniversitesi’ne Devrediliyor – EUTÜRK HABER

Rodos’ta Süleymaniye Medresesi Yunanistan’daki Ege Üniversitesi’ne Devrediliyor

Rodos’taki Süleymaniye Medresesi, Yunanistan’daki Ege Üniversitesi’ne devredilecek. 1876 yılında Rodos adasında yaşayan Türk çocuklarına ilk, orta ve lise eğitimi vermek üzere inşa edilmiş Süleymaniye Medresesi’nin Rodos Evkaf İdaresi’nce Ege Üniversitesi’ne devredilecek olması tepkiye yol açtı.

Basın açıklaması ile konuyu kamuoyuna duyuran Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği,  tarihi ve kültürel bir miras olan Süleymaniye Medresesi’nin Ege Üniversitesi’ne devrinin durdurulmasını talep etti.

İlköğretim okulu olarak  1972 yılına dek adadaki Türk çocuklarına eğitim veren Süleymaniye Medresesi önce kapatıldı, sonra yıkılmak istendi, şimdi de başka bir kuruma devredilmek isteniyor!

1876 yılında yapılan Süleymaniye Medresesi,  yüzde 80’i Türk çocuklarından oluşan nüfusu ile ilköğretim okulu işlevini sürdürmüş, 1972 yılına dek Türkçe eğitim vermeyi sürdürmüştü. 1972 yılında Yunan hükümetince gerekçesiz kapatılan Süleymaniye Medresesi, önce yıkılmak istenmişti. Yunan hükümeti Süleymaniye Medresesi’nin altında bulunan eski St. Jean Kilisesi’nin ortaya çıkartılmasını amaç göstererek medresenin temelini kazmaya başlamış ve bu okulu  kapatmıştı. 2009 yılında Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Süleymaniye Medresesi’nin yıkılmasının acilen önlenmesi için girişimlerde bulunmuş,  uyarılar neticesinde yıkım durdurulmuştu.

Rodos, İstanköy, Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği baskılara son verilerek Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk çocuklarına Türkçe eğitim görme hakkı sağlanmasını istiyor

Rodos, İstanköy, Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı, “… Türk-Yunan dostluğunun sürekli ve kalıcı olma durumu, Yunan  hükümetlerine bağlıdır. Ayakları sağlam yere basmayan dostluk söylemleri kimseyi yanıltmamalıdır. Bir temel gerçeğin Yunan hükümetlerince kabul edilmesiyle barış kalıcı olabilir. O da barışın karşılıklı menfaat ilişkileri üzerine kurulmasından geçmektedir.” diye konuştu. Rodos, İstanköy, Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki kültürel eserlerin korunmasını, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesini isteyerek Süleymaniye Medresesi’nin devrinin de durdurulmasını talep ediyor. Rodos ve İstanköy’deki soydaşların Türk kimliklerinin kabul edilmesini ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmesini isteyen dernek,  Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk çocuklarına en azından ilköğretim düzeyinde Türkçe eğitim görme hakkı sağlanmasını istiyor.

EUTÜRK HABER

28 Şubat 2014