MORA KATLİAMI SOYKIRIMINI YUNANİSTAN KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE LANETLEDİK.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız
Derneğimiz başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı,dernek üyelerimizin de aktif katılımıyla 21 Eylül 2023
günü saat 15.00’de İzmir Yunanistan Konsolosluğu’nun önünde Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu ve İzmir Sivil Toplum Kuruluşları adına “MORA KATLİAMI SOYKIRIMI” adlı bir basın
açıklaması yapmış bulunmaktadır.
Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı, aynı gün saat 17.00’de Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde düzenlenmiş panelde de “MORA KATLİAMINI YARATAN NEDENLER ÜZERİNE
ÇÖZÜMLEMELER “adıyla bir bildiri sunmuştur. Basın bildirileri Türkçe ve İngilizce olarak eklerde
verilmiştir. Panelde Doç. Dr.Bilgin Çelik(Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü) de konuşmacı
olmuştur.
Saygılarımızla bilgilerinize sunuyoruz.
Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Ekler:

dernekler mora

dernekler press

mora katlıiamı basın açıklması

yunanistan başkonsolosluğu