RODOS VAKIF MALLARI YÖNETİM KURUMU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

RODOS,İSTANKÖY  VE  ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN  “RODOS VAKIF MALLARI  YÖNETİM KURUMU’”NA YAZDIĞI 26 KASIM 2015 TARİHLİ TÜRKÇE MEKTUPLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

 

Rodos ,İstanköy  ve  Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği,Rodos Vakıf Malları  Yönetim Kurumu’na yazmış olduğu 26 Kasım 2015 tarihli Türkçe mektupla  ,Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Mimarisi’nin korunması ve kuruluş amacına göre kullanılması   talebini iletti. Derneğin Rodos ve İstanköy’e aidiyeti ve üyesi  olduğu Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN)’nin amaçları doğrultusunda Rodos’daki Vakıf Malları  ile ilgilenmeyi bir görev olarak gördüğü belirtildi ve atalarından Vakıflar yoluyla kalan mirasın korunmasının ,İzmir’deki  dernek kadar,Rodos Vakıf Malları Yönetim Kurumu’nun da  sorumluluğunda olduğu dile getirildi.

 

 

Rodos,İstanköy  ve  Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Rodos Vakıf Malları  Yönetim Kurumu’na yazmış olduğu 26 Kasım 2015 tarihli Türkçe mektupla,Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Mimarisi’nin korunması ve kuruluş amacına göre kullanılması   talebini iletti.

 

Mektupda, Murat Reis Camii,Külliyesi ve Müftülük Binası ile Süleymaniye Medresesi’yle ilgili mevcut durumu  anlatıldı.

Bu bağlamda,1972 yılında ibadete kapatılan Murat Reis Camii,Külliyesi ve önündeki Müftülük Binası  bakımsızlıktan dolayı yıkım aşamasında olduğu,avlusundaki  mezarlığın harap edildiği ve mezar taşları yağmalanmış durumda olduğu belirtildi. Murat Reis Camii ve Murat Reis Kulliyesi’nin girişinde yer alan tabelaya göre restorasyonun gerçekleştiriliyor yönünde bilgiler alındığını, ancak restorasyon yerine külliyenin avlusunda belediye konservatuarı inşa edildiği, müftülük evinin önü kapatıldığı ve gerekli özen gösterilmez ise  Rodos’taki  Murat Reis Camii,Külliyesi ve Müftülük Binası’nın  yok olacağı belirtildi.

 

Rodos’taki ünlü Süleymaniye Medresesi’nin ise, Rodos Türkleri’nin kurmuş oldukları Evkaf Dairesi’ne ait olduğu, ancak daha sonra yasal bir gerekçe ileri sürülerek medreseye Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın  el koymuş olduğu dile getirildi. Medrese’nin daha öncede, altında bulunan eski St. Jean Kilisesi’nin ortaya çıkartılması gerekçesi öne sürülerek yıkılmak istendiği, günümüzde de Medresenin Yunanistan’ın Ege Üniversitesi’ne devredildiği  ve özgün mimarisinden farklı olarak restore edilmeye başlandığı bildirildi. Mektupda,Süleymaniye Medresesi’nin,Osmanlı Türk Mimarisinin önemli miraslarından birisi olduğu  ve bu okulun kullanılmasının Rodos’ta yaşamakta olan Türklerin denetiminde olması  gerektiği bildirildi.

 

Son olarak mektupda,derneğin Rodos ve İstanköy’e aidiyeti ve  üyesi  olduğu Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN)’nin amaçları doğrultusunda Rodos’daki Vakıf Malları  ile ilgilenmeyi bir görev olarak gördüğü belirtildi ve atalarından Vakıflar yoluyla kalan mirasın korunmasının ,İzmir’deki  dernek kadar,Rodos Vakıf Malları Yönetim Kurumu’nun da  sorumluğunda olduğu dile getirildi.

 

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos ,İstanköy  ve  Onikiada Türkleri  Kültür ve Dayanışma Derneği  Yönetim Kurulu adına

Başkan

26 Kasım 2015

PRESS STATEMENT REGARDING THE TURKISH LETTER FROM RHODES,KOS AND THE DODECANESE TURKS CULTURE AND SOLIDARITY ASSOCIATION TO “RHODES FOUNDATION ASSETS MANAGEMENT” DATED NOVEMBER 26, 2015

 

The Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association, in its letter to The Rhodes Foundation Assets Management dated 26 November 2015, conveyed its request for the preservation and usage of the Ottoman architecture in Rhodes and Kos according to their purpose. The foundation’s relation to Rhodes and Kos was emphasized, along with explaining how they considered attending to the Foundation Assets in Rhodes in accordance with the objectives of the Federal Union of European Nationalities (FUEN), of which they are a member, a duty.  The letter also stated that the preservation of the legacy left from their ancestors through Foundations is the Rhodes Foundation Assets Management’s responsibility as much as the foundation in İzmir.

 

 

The Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association, in its letter to The Rhodes Foundation Assets Management dated 26 November 2015, conveyed its request for the preservation and usage of the Ottoman architecture in Rhodes and Kos according to their purpose.

The current state regarding the Murat Reis Mosque, Social Complex and Office of Mufti and the Süleymaniye Medresa was told in the letter.

In this context, it was stated that, the Murat Reis Mosque, Social Complex and the Office of Mufti in front of it which was closed to prayer in 1972, was on the verge of collapsing due to neglect, the cemetery out front ravaged, and the tombstones was plundered. It was explained that according to the sign located at the enterance of the Murat Reis Mosque,  a restoration was taking place, but instead of a restoration, a municipality conservatory was being built on the yard of the complex, the mufti house was being blocked, and if necessary actions are not taken, the Murat Reis Mosque, Social Complex and the Office of  Mufti  would disappear.

The letter narrated that, the famous Süleymaniye Medresa in Rhodes, on the other hand, belonged to the Evkaf Administration founded by Rhodes Turks, but the Greek Ministry of Culture had confiscated the medresa. It was reported that, an attempt to pull down the medresa was made, with the St.Jean Church being brought into the open as a justification, and the Medresa was nowadays transferred to Ege University of Greece, and the restoration which doesn’t abide by its original architecture has started.

 

 

It was enunciated in the letter that the Süleymaniye Medresa is one of the most important loegacies of the Ottoman Turkish architecture, and the use of this school must belong to Turks living in Rhodes.

 

Lastly, the letter stated that, the foundation had a relation with Rhodes and Kos, and they consider it a duty to attend to the Fondation Assets in Rhodes according to the objectives of the Federal Union of European Nationalities (FUEN), and that the preservation of the legacy left from their ancestors through Foundations is the Rhodes Foundation Assets Management’s responsibility as much as the foundation in İzmir.

 

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

President of the  “Rhodes, Kos and the Dodacanese Turks Culture and Solidarity Association”

November 26, 2015