Rodos’ta Türk Azınlığa ait Olan Süleymaniye Medresesi’ne Restorasyon Bahanesi ile Yunan Hükümeti El Koyuyor,Özgün Mimarisi Değiştiriliyor.(Türkçe-İngilizce-Yunanca)

 

RODOS, İSTANKÖY VE ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

  • 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/ • Tel.: (232) 362 06 44• rodosistankoyturkleri@gmail.com • www.rodosistankoyturkleri.org.tr

3 Mart 2015

———————————————————————————–

RODOS’TA TÜRK AZINLIĞA AİT OLAN SÜLEYMANİYE MEDRESESİ’NE RESTORASYON BAHANESİ İLE YUNAN HÜKÜMETİ EL KOYUYOR, ÖZGÜN MİMARİSİ DEĞİŞTİRİLİYOR.

Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türklerin birçok sorunları var. Bunlar sırasıyla; Vatandaşlık Sorunu, Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunması, Vakıflar Sorunu, Nefret ve Baskı Ortamı gibi konular altında özetlenebilir.

Günümüzde Rodos’ta ortaya çıkan önemli bir konu da, Türk Azınlığa ait olan Süleymaniye Medresesi’ne, Yunan Hükümeti’nin restorasyon bahanesi ile el koymuş  olmasıdır.

Rodos adasındaki Süleymaniye Medresesi, Türk çocuklarına ilk, orta ve lise eğitimi vermek üzere 1876 yılında inşa edilmiş tarihi bir binadır. Öğrencilerinin yüzde sekseninin Türk çocukları olması nedeniyle ilköğretim okulu işlevini sürdüren ve Türkçe eğitim yapan Süleymaniye Medresesi, 1972 yılında Yunan hükümetince gerekçesiz kapatılmıştı. Ünlü Süleymaniye Medresesi, önce yıkılmak istendi. Yunan hükümeti Süleymaniye Medresesi’nin altında bulunan eski St. Jean Kilisesi’nin ortaya çıkartılmasını bahane ederek medresenin temelini kazmaya başlamış ve bu okulu kapatmıştı.

Rodos adasının en görkemli yerinde bulunan bu eğitim binasının yıkılmasına izin verilmemesi konusunda yaptığımız uyarılar sonucunda yıkım durdurulmuştu.

Günümüzde ise Süleymaniye Medresesi, Yunanistan’ın  merkezi Midilli’de bulunan Ege Üniversitesi’ne devredilme aşamasında olmasıdır. Restorasyon   bahanesi ile Süleymaniye Medresesi’inin altı oyulmuş,pencere ve kapıları sökülmüş ve özgün durumundan uzaklaştırılmış bulunmaktadır.Bu şekilde, artık insanlığın evrensel bir değeri olan medrese, özünden çıkartılarak Yunanlaştırılmaktadır.

Süleymaniye Medresesi’nin  mülkiyeti, Rodos Evkaf İdaresine (Evkaf-I Mektebiyye’ye) aittir. Osmanlı Türkü atalarımızın armağan ettiği vakıf malları,vakıf senedine göre korunmak zorundadır.Yunanistan hükümetleri, Vakıf yönetimlerini  atama ile değil,Rodos’taki Türklerin   seçimiyle  oluşturmalıdır.

Sriza yönetiminin,kültürel kimliklerinin korunması konusundaki vaatlerinin   yaşama geçirmesini talep ediyoruz.

Bu bağlamda Devir durdurulmalı ve Medresesinin özgün durumu korunmalıdır.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

PRESS RELEASE  BY  RHODES, KOS AND THE DODECANESE ISLANDS TURKS CULTURE AND SOLIDARITY ASSOCIATION

  • 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/ • Tel.: (232) 362 06 44• rodosistankoyturkleri@gmail.com • www.rodosistankoyturkleri.org.tr

3th March 2015

—————————————————————————————————————————

THE GREEK GOVERNMENT SEIZES AND CHANGES THE ORIGINAL ARCHITECTURE OF THE TURKISH MINORITY OWNED MADRASAH OF SULEYMANIYE IN RHODES

Turks living in Rhodes and Kos have many problems. They are Citizenship, the Right to Education in Turkish, Free Practice of Religion, Protection of Cultural Heritage Inherited from the Ottomans, Foundations and the Environment of Hatred and Oppression, respectively.

Nowadays, another problem is that the Suleymaniye Madrasah is seized by the Greek government due to a renovation.

Suleymaniye Madrasah in Rhodes is a historical building, built in order to give primary and high school education to Turkish children in Rhodes, in the year 1876. The madrasah was closed without reason in 1972 while it served as a primary school, an eighty percent of its students being Turkish. Firstly, the famous madrasah was scheduled to be demolished. The Greek government closed the school on grounds that they want to reveal the St. Jean Church upon which the madrasah was built.

The demolition was cancelled due to our warning about not damaging this educational building on the most spectacular point of the island Rhodes.

Today, the Suleymaniye Madrasah is about to be handed over to the Aegean University whose center is located in Lesbos. Due to renovational reasons, the basis of the madrasa is dug, the windows and doors are disassembled and deformed to a point far from its original structure. In this way, the madrasah is being hellenized and dragged away from being a universal value of humanity.

The Suleymaniye Madrasah belongs to the Rhodes Management of Endowments (Evkaf-I Mektebiyye). The endowments inherited from Ottoman Turks must be protected according to the foundation vouchers. The Greek government must establish the governors of these endowments not with appointing but with an election made among the Turks in Rhodes.

We demand that the Syriza’s promises about protecting the cultural identities to be kept and made into actions.

Therefore, the handover of the madrasa must be stopped and the original standing of the madrasah must be kept.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President, Rhodes, Kos and the Dodecanese Islands Turks Culture and Solidarity Association

 

 

 

Δελτίο τύπου του Πολιτιστικού Συλλόγου και Αλληλεγγύης των Τούρκων της Ρόδου, Κώ  και  Δωδεκανήσου.

*1813/4 Sokak, No. 2/6 ,D.2 Ethem Bey Apt., Bostanlı, Karşıyaka, İzmir* Tel. (232)362 06 44* rodosistankoyturkleri@hotmail.com* www. rodosistankoyturkleri.org.tr

25 Φεβρουαρίου 2015

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΕΣΧΑΤΩΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΔΡΕΣΕ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  ΔΟΜΗΣ.

Οι Τούρκοι που ζούν στη Ρόδο και Κώ έχουνε πολλά προβλήματα. Αυτά είναι: Το θέμα της ιθαγένειας, της εκπαίδευσης, της εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας, της θρησκείας,  της άσκησης των θρησκευτικών υποχρεώσεων,  της προστασίας των πολιτιστικών κληρονομικών περιουσιών που ανήκαν άλλοτε στους Οθωμανούς Τούρκους, το θέμα της διαχείρησης των Βακουφικών περιουσιών και τέλος, της συνέχισης του αισθήματος μίσους και καταπίεσης των.

Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε πρόσφατα στη Ρόδο είναι, με το πρόσχυμα της ανακαίνισης του,  το θέμα της ιδιοποίησης του σχολείου Μεδρεσέ Σουλεϊμανιέ που ανήκει στην Τουρκική Μειονότητα της Ρόδου.

Το σχολείο Μεδρεσέ Σουλεϊμανιέ είναι ένα ιστορικό εκπαιδευτικό συγκρότημα  που ιδρύθηκε το 1876, με σκοπό να προσφέρει δημοτική, γυμνασιακή και λυκειακή εκπαίδευση στους Τούρκους  μαθητές της Ρόδου.

Το σχολείο αυτό, προσέφερε εκπαίδευση στην Τουρκική γλώσσα,  καθόσον το ογδόντα τοις εκατό των μαθητών του ήτανε Τουρκόπουλα.  Το έτος 1972 όμως έκλεισε όλως αναιτίως, απο την Ελληνική Κυβέρνηση.  Το μεγάλης ιστορικής αξίας εκπαιδευτικό αυτό συγκρότημα καταρχάς, επεχειρήθηκε να κατεδαφισθεί. Η Ελληνική Κυβέρνηση απο καιρό, με την αιτιολογία της ανεύρεσης των κατάλυπων της ιστορικής εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου,  είχε αρχίσει  να σκάπτει τα θεμέλεια του.

Κατόπιν των σχετικών προσπαθειών μας με σκοπό να αποτραπεί  η κατεδάφιση του ιστορικού τούτου κτηρίου,  που σημειωτέο βρίσκεται σε μία περίοπτη θέση της νήσου, επετεύχη το σταμάτημα  της ως άνω ενέργειας.

Εσχάτως όμως, επιχειρείται η παραχώρηση του κτηρίου του Σχολείου Μεδρεσέ Σουλεϊμανιέ στο ίδρυμα του Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Ελλάδος που έχει  έδρα τη νήσο  Λέσβο. Με το πρόσχημα της ανακαίνησης του, έχουν  ανασκαφεί τα θεμέλια του, έχουνε αφαιρεθεί  τα παραθυρόφυλλα του καί έχει αλλοιωθεί πλήρως η ιστορική του όψη.   Ούτω,  επιχειρείται να δοθεί μία Ελληνική εμφάνηση σε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό κτήριο με παγκόσμιες ιστορικές  αξίες.

Η κυριότητα του ως άνω  Μεδρεσέ Σουλεϊμανιέ ανήκει στον Οργανισμό Διαχείρησης  των κτημάτων Βακούφ της Ρόδου (Τμήμα Σχολικών Βακούφ). Τα Βακουφικά κτήματα που περιήλθαν απο τους  Οθωμανούς Τούρκους, σύμφωνα με τους θεσμούς του Καταστατικού ιδρύσεως του Βακούφ Ρόδου,   είναι χρέος να διαφυλαχθούν ως έχουν. Τα δε  μέλη του ως άνω διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού,  δέον  να προέλθουν απο εκλογές μεταξύ των Τούρκων της Ρόδου και όχι να διορίζονται από  τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Διοίκησης.

Αιτούμεθα ούτω,  με την παρούσα ευκαιρία,  απο την Κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ, να υλοποιήσει  και εν τη πράξη τις υποσχέσεις της,  για την προστασία των πολιτιστικών κληρονομιών.

Ως εκ τούτου, δέον να σταματήσει η παραχώρηση του ανωτέρου εκπαιδευτικού συγκροτήματος και να διαφυλαχθεί η ιστορική του μορφή.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Του Πολιτιστικού Συλλόγου και Αλληλεγγύης των Τούρκων της Ρόδου, Κώ και Δωδεκανήσου