YUNANİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

RODOS,İSTANKÖY  VE  ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN  YUNANİSTAN CUMHURİYETİ  İZMİR BAŞKONSOLOSLUĞU’NA YAZMIŞ OLDUĞU 26 KASIM 2015 TARİHLİ TÜRKÇE VE YUNANCA MEKTUPLARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

 

 

Rodos ,İstanköy  ve  Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Yunanistan Cumhuriyeti  İzmir Başkonsolosluğu’na yazmış olduğu 26 Kasım 2015 tarihli Türkçe ve Yunanca mektuplarla  , Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Mimarisi’nin korunması ve kuruluş amacına göre kullanılması   talebini iletti.

 

 

Rodos,İstanköy  ve  Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Yunanistan Başkonsolosluğu/İzmir’e yazmış olduğu 26 Kasım 2015 tarihli Türkçe ve Yunanca mektuplarla,Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Mimarisi’nin korunması ve kuruluş amacına göre kullanılması   talebini iletti.

 

Mektuplarda, Murat Reis Camii,Külliyesi ve Müftülük Binası ile Süleymaniye Medresesi’yle ilgili mevcut durumu  anlatıldı.

Bu bağlamda,1972 yılında ibadete kapatılan Murat Reis Camii Külliyesi ve önündeki Müftülük Binası  bakımsızlıktan dolayı yıkım aşamasında olduğu, avlusundaki  mezarlığın harap edildiği ve mezar taşları yağmalanmış durumda olduğu belirtildi. Murat Reis Camii ve Murat Reis Kulliyesi’nin girişinde yer alan tabelaya göre restorasyonun gerçekleştiriliyor yönünde bilgiler alındığını, ancak restorasyon yerine külliyenin avlusunda belediye konservatuarı inşa edildiği, müftülük evinin önü kapatıldığı ve gerekli özen gösterilmez ise  Rodos’taki  Murat Reis Camii,Külliyesi ve Müftülük Binası’nın  yok olacağı belirtildi.

 

Rodos’daki ünlü Süleymaniye Medresesi’nin ise, Rodos Türkleri’nin kurmuş oldukları Evkaf Dairesi’ne ait olduğu, ancak daha sonra yasal bir gerekçe ileri sürülerek medreseye Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın  el koymuş olduğu dile getirildi. Medrese’nin daha öncede, altında bulunan eski St. Jean Kilisesi’nin ortaya çıkartılması gerekçesi öne sürülerek yıkılmak istendiği, günümüzde de Medresenin Yunanistan’ın Ege Üniversitesi’ne devredildiği  ve özgün mimarisinden farklı olarak restore edilmeye başlandığı bildirildi. Mektupda,Süleymaniye Medresesi’nin,Osmanlı Türk Mimarisinin önemli miraslarından birisi olduğu  ve bu okulun kullanılmasının Rodos’ta yaşamakta olan Türklerin denetiminde olması  gerektiği bildirildi.

 

Son olarak mektupda, Rodos ve İstanköy  Türklüğüne atalarından Vakıflar yoluyla kalan ortak mirasın korunması ve amaçlarına uygun kullanılması konusunda Yunan makamlarının da gereken hassasiyeti göstermelerinden büyük memnuniyet duyacağı ifade edildi, bu konudaki dernek talebinin  ilgili makamlarınıza iletilmesinden müteşekkir kalacağı belirtildi.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos ,İstanköy  ve  Onikiada Türkleri  Kültür ve Dayanışma Derneği  Yönetim Kurulu adına

Başkan

26 Kasım 2015

İZMİR YUNANISTAN BAŞKONSOLOSLUĞU’NA GÖNDERİLEN MEKTUP

 

 

Sayın Theodore Tsakiris

Yunanistan Başkonsolosluğu İzmir,

Atatürk Caddesi No.366/1A Alsancak,35220 İzmir

 

Sayın Başkonsolos,

Sizi,Rodos,İstanköy ve Onikiadalardan göç  ederek Türkiye’ye yerleşen Türklerin ,Türkiye’deki  tek temsilcisi sivil toplum örgütü olarak saygı ile selamlıyor ve özel olarak Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Mimarisi’nin korunması ve kuruluş amacına göre kullanılması  konusunda    kısaca bilgilendirmek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere ,derneğimizin amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos,İstanköy ve Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme, Rodos,İstanköy ve Onikiadalar’daki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerini yaşatma, koruma ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, Rodos,İstanköy ve Onikiadalar’daki miras hakları dahil, her türlü kültürel haklarını koruma için girişimlerde bulunma ve  adalardaki Türk mezarlarının bakımı ve korunması için çalışmalarda bulunma gibi konular sayılabilir.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan biri de, Türk-Yunan halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.  Dernek olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun sağlam temellere oturtulması yönündeki çabalara katkı sağlamak amacıyla sizinle diyalog halinde olmayı arzu ediyoruz.

Sayın Başkonsolos ,

Rodos ve İstanköy Türklüğünün birçok sorunları vardır.Ancak son yıllarda öne çıkan sorunlardan birisi,  yukarıda da değindiğimiz  üzere, Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Mimarisi’nin korunması ve kuruluş amacına göre kullanılması  konusudur.

İzin verirseniz bu konuda  Murat Reis Camii,Külliyesi ve Müftülük Binası ile Süleymaniye Medresesi’yle ilgili mevcut durumu  dikkatinize getirmek istiyoruz.

1972 yılında ibadete kapatılan Murat Reis Camii,Külliyesi ve önündeki Müftülük Binası  bakımsızlıktan dolayı yıkım aşamasındadır.Avlusundaki  mezarlık harap edilmiştir,mezar taşları yağmalanmış durumdadır. Murat Reis Camii ve Murat Reis Kulliyesi’nin girişinde yer alan tabelaya göre restorasyon gerçekleştiriliyor yönünde bilgiler alınmıştır. Ancak restorasyon yerine külliyenin avlusunda belediye konservatuarı inşa edilmiştir ve müftülük evinin önü kapatılmıştır.Gerekli özen gösterilmez ise  Rodos’ta Murat Reis Camii,Külliyesi ve Müftülük Binası  yok olacaktır.

İkincisi ise Rodos’daki ünlü Süleymaniye Medresesi hakkındadır. Bu medrese, Rodos Türkleri’nin kurmuş oldukları Evkaf Dairesi’ne aittir, ancak daha sonra yasal bir gerekçe ileri sürülerek medreseye Yunanistan Kültür Bakanlığı el koymuştur. Aslında, Medrese, başlangıçta yıkılmak istenmişti. Nitekim, Yunan hükümeti Süleymaniye Medresesi’nin altında bulunan eski St. Jean Kilisesi’nin ortaya çıkartılması gerekçesini öne sürerek medresenin temelini kazmaya başlamış ve bu okulu kapatmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise, bu Medresenin Ege Üniversitesi’ne devredildiği  ve özgün mimarisinden farklı olarak restore edilmeye başlandığı bildirilmektedir. Süleymaniye Medresesi, Osmanlı Türk Mimarisinin önemli miraslarından birisidir ve bu okulun kullanılmasının Rodos’ta yaşamakta olan Türklerin denetiminde olması  gerekmektedir.

Sayın Başkonsolos,

Rodos ve İstanköy’e aidiyetimizden dolayı, gerek derneğimizin,gerekse üye olduğumuz Federal Union of European Nationalities(FUEN)’nin amaçları doğrultusunda Rodos ve İstanköy  Türklüğünün sorunları  ile ilgilenmeyi bir görev olarak görmekteyiz. Bu bağlamda, atalarımızdan bize Vakıflar yoluyla kalan ortak mirasın korunması ve amaçlarına uygun kullanılması konusunda Yunan makamlarının da gereken hassasiyeti göstermelerinden büyük memnuniyet duyacağımızı ifade ediyor, bu konudaki talebimizin  ilgili makamlarınıza iletilmesinden müteşekkir kalacağız.

Bu vesileyle en içten dileklerimin kabulünü arz ediyoruz.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos ,İstanköy  ve  Onikiada Türkleri

Kültür ve Dayanışma Derneği  Yönetim Kurulu adına

Başkan

 

c.c:  Sayın Kyriakos Loukakis

Yunanistan Cumhuriyeti  Ankara Büyükelçiliği Zia Ür Rahman cad. 9-11

Gaziosmanpaşa- 06700 Ankara

PRESS STATEMENT REGARDING THE TURKISH AND GREEK LETTERS FROM RHODES,KOS AND THE DODECANESE TURKS CULTURE AND SOLIDARITY ASSOCIATION TO “RHODES FOUNDATION ASSETS MANAGEMENT” DATED NOVEMBER 26, 2015

 

 

 

The Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association, in its Turkish and Greek letters to the İzmir Consulate General of the Hellenic Republic dated November 26, 2015, conveyed its request for the preservarion and usage of the Ottoman architecture in Rhodes and Kos according to their purpose.

 

 

The Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association, in its Turkish and Greek letters to The Consulate General/İzmir dated 26 November 2015, conveyed its request for the preservation and usage of the Ottoman architecture in Rhodes and Kos according to their purpose.

 

The current state regarding the Murat Reis Mosque, Social Complex and Mufti Building and the Süleymaniye Medresa was told in the letter.

In this context, it was stated that, the Murat Reis Mosque, Social Complex and the Office of Mufti in front of it which was closed to prayer in 1972, was on the verge of collapsing due to neglect, the cemetery out front ravaged, and the tombstones was plundered. It was explained that according to the sign located at the enterance of the Murat Reis Mosque,  a restoration was taking place, but instead of a restoration, a municipality conservatory was being built on the yard of the complex, the mufti house was being blocked, and if necessary actions are not taken, the Murat Reis Mosque, Social Complex and the Office of Mufti would disappear.

The letter narrated that, the famous Süleymaniye Medresa in Rhodes, on the other hand, belonged to the Evkaf Administration founded by Rhodes Turks, but the Greek Ministry of Culture had confiscated the medresa. It was reported that, an attempt to pull down the medresa was made, with the St.Jean Church being brought into the open as a justification, and the Medresa was nowadays transferred to Ege University of Greece, and the restoration which doesn’t abide by its original architecture has started.

 

 

It was enunciated in the letter that the Süleymaniye Medresa is one of the most important loegacies of the Ottoman Turkish architecture, and the use of this school must belong to Turks living in Rhodes.

 

Lastly, the letter stated that, it would be appreciated if the Greek offices would display sensitivity as to the preservation and appropriate usage of shared legacy left through Foundations to the Rhodes and Kos Turks by their ancestors, and they would be grateful if the foundation request was conveyed to the relevant authorities.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

President of the  “Rhodes, Kos and the Dodacanese Turks Culture and Solidarity Association”

November 26, 2015

 

——————————————————————————–