Yunanistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi’ne yazılan Mektup(Türkçe-Yunanca)

Prof.Dr. Mustafa  KAYMAKÇI                                                                                             19 Mart 2014

Rodos ,İstanköy  ve  Onikiada Türkleri

Kültür ve Dayanışma Derneği  Başkanı

Karşıyaka,İzmir

Sayı: 2014/116

Sayın

Kyriakos Loukakis

Yunanistan Cumhuriyeti

Ankara Büyükelçiliği

Zia Ür Rahman cad. 9-11

Gaziosmanpaşa- 06700 Ankara

Sayın Büyükelçi,

Sizi, Rodos, İstanköy ve  Onikiadalardan göç  ederek Türkiye’ye yerleşen Türkler’in , Türkiye’deki  tek temsilcisi sivil toplum örgütü olarak saygı ile selamlıyor ve amaçlarımız konusunda   bilgilendirmek istiyorum.

Derneğimizin amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy ve   Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’daki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerini yaşatma, koruma ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’daki miras hakları dahil, her türlü kültürel haklarını koruma için girişimlerde bulunma ve  adalardaki Türk mezarlarının bakımı ve korunması için çalışmalarda bulunma gibi konular sayılabilir.

Derneğimiz, bu amaçlara ulaşmak için; Sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmakta, konferans, seminer, açık oturum ve benzeri toplantılar ile sergiler, konserler, şenlikler ve geziler düzenlemektedir.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan birinin de Türk ve Yunan Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olma olduğuna inanmaktayız. Bu bağlamda her iki ülke arasında dostluğun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi dileğimizdir.

Derneğimiz, her iki ülke arasında dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların çözümünden geçtiğini düşünmektedir.

Sayın Büyükelçi,

Bu mektubu kaleme almamın birçok nedeni var. Bunlardan birincisi, Rodos ve İstanköy Türklüğü’nün sorunları hakkında bilgilendirmektir. Bunlar arasında; Vatandaşlık ve Kültürel Kimliğin Korunması Sorunu, Din ve İbadet Sorunu, Kimi marjinal grupların yarattığı Nefret ve Baskı Ortamı Sorunu ,Osmanlı Mimarisi (Cami, Türbe, İmaret, Çeşme,  Mescit vb gibi)’nin Korunması Sorunu ve  Vakıflar Sorunu ile adalardan göç ederek Türkiye’ye yerleşen soydaşlarımızın geride bıraktıkları ve haksız iktisabata uğrayan Gayrimenkul Sorunları  gibi konular sayılabilir.

İkincisi, Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’nde 1964 yılında kapanan Rum İlkokulu’nun yeniden açılması konusunda görüşümüze koşut olarak Rodos ve İstanköy’deki okullarda  Türkçe öğrenme hakkının verilmesi isteğini dile getirmektir. Dernek olarak, Gökçeada’da yaşayan Rum asıllı Türk vatandaşlarımız için  okulun açılmasını  memnuniyetle karşılıyor ve bir insanlık hakkının yerine getirilmesi açısından  yerinde  buluyoruz .

Bu bağlamda, Rodos’ta  var olan Türk Okulu’nun da yeniden açılması da dileğimizdir. Bildiğiniz gibi, Rodos’taki Türk Okulu, 1972 yılında gerekçesiz kapatılmıştı. Bu tarihten itibaren Rodos ve İstanköy’deki Türk çocukları kendi anadillerini öğrenmekten mahrum bırakılmıştır. Üstelik, Gökçeada’dan farklı olarak  adalarda yaşayan binlerce Türk vardır ve onların önemli isteklerinden birisi, çocuklarının anadillerini öğrenmeleridir.

Üçüncüsü ise, derneğimizin çalışmaları konusunda Yunanistan’da çıkan ulusal basın yayın kuruluşları ile Rodos’ta çıkan yerel gazetelerde yayınlanan haberlerden duyduğumuz rahatsızlığı iletmektir. Anılan haberlerde derneğimizin var olmadığı  bildirilmekte, ayrıca  şahsıma yönelik asılsız suçlamalar yapılmaktadır.

Sayın Büyükelçi,

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan birinin de, yukarıda değindiğim gibi, Türk ve Yunan Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olma olduğunu tekrarlamak istiyorum.

Ancak, bu içten istek bir sivil toplum örgütü olarak Rodos ve İstanköy Türklüğü’nün sorunlarını dile getirme konusunda çalışmalarımızla çelişmemektedir. Yine tekrarlamak isterim ki, Dernek olarak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların dile getirilmesi ve konuşulmasından  geçtiğine  inanıyoruz.

Bu vesileyle en içten dileklerimin kabulünü arz ediyorum.

 

Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı


Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Του Πολιτιστικού Συλλόγου και Αλληλεγγύης των Τούρκων

Της Ρόδου, Κώ  και  Δωδεκανήσου

Καρσίγιακα,  ΙΖΜΙΡ.                                                                                              27 Φεβρουαρίου 2014

 

 

Αξιότιμον  Κύριον

Κυριάκο Λουκάκη

Πρέσβη  της Ελληνικής Δημοκρατίας

Zia Ür Rahman cad. 9 -11

Gaziosmanpaşa – 06700 Ankara

 

Αξιότιμε Κύριε  Πρέσβη,

Υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου της μοναδικής εν Τουρκία  μη κυβερνητικής οργάνωσης  του Πολιτιστικού Συλλόγου και Αλληλεγγύης των Τούρκων που μετανάστευσαν στην Τουρκία και κατάγονται από τη Ρόδο, Κώ και γενικά από τη Δωδεκάνησα έχω ευσεβάστως την τιμήν να σας απευθύνω τον χαιρετισμό μας και να σας αναφέρω τους σκοπούς του Συλλόγου μας

Μεταξύ των στόχων του Συλλόγου μας αναφέρονται η ενίσχυση  της  αλληλεγγύης μεταξύ των Τούρκων που μετανάστευσαν στην Τουρκία από τη Ρόδο, Κώ και γενικά από τη Δωδεκάνησα, την αναβίωση και την εκμάθηση των πολιτιστικών   ηθών και εθίμων, την διατήρηση και τη προστασία των πολιτιστικών  Τουρκικών μνημείων της Οθωμανικής περιόδου, την αρωγή στο έργο των όσων εργάζονται για την προστασία και συντήρηση των έργων αυτών, την παροχή της δεούσης στήριξης  στις ενέργειες για την προστασία των κληρονομικών περιουσιών και λοιπών πολιτιστικών δικαιωμάτων, ως και η φροντίδα για την προστασία των Τουρκικών μνημάτων  που βρίσκονται στα νησιά αυτά.

Ο Σύλλογος μας, υπό τον σκοπό της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων της διενεργεί κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια, ανοικτές συζητήσεις και παρόμοιες συγκεντρώσεις, εκθέσεις, συναυλίες ως και ποικίλες    εκδηλώσεις και εκδρομές.

Διενεργούντες τις ανωτέρω εκδηλώσεις μας πιστεύουμε ότι μεταξύ των κυριοτέρων σκοπών  του Συλλόγου μας είναι και η αρωγή μας στην ανάπτυξη των αισθημάτων  φιλίας και συνεργασίας μεταξύ του Τουρκικού και Ελληνικού Λαού.  Επιθυμία μας είναι η οικοδόμηση της φιλίας επί στερεών βάσεων  μεταξύ των δύο κρατών.

Ο Σύλλογος μας πιστεύει επίσης ότι για να οικοδομηθεί πράγματι επί στερεών βάσεων αυτή η φιλία μεταξύ των δύο λαών, απαιτείται πρωτίστως η λύση των θεμάτων που αποτελούν πρόβλημα  στις σχέσεις μας.

Αξιότιμε Κύριε Πρέσβη,

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας ανάγκασαν στην σύνταξη της παρούσης επιστολής μας. Ο πρώτος εξ αυτών είναι η ενημέρωση Σας επί των προβλημάτων που απασχολούν τους Τούρκους της Ρόδου και της Κώ. Τα θέματα αυτά είναι η διατήρηση της πολιτιστικής και πολιτικής καταγωγής των, το θέμα της θρησκείας και της θρησκευτικής εκπαίδευσης, τα αισθήματα μίσους και καταπίεσης που καλλιεργούνται  από διάφορους περιθωριακούς κύκλους, το θέμα της προστασίας των μνημείων της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής όπως τεμένη, διάφορα μεστζίτ (μικρά τεμένη), μαυσωλεία, νεκροταφεία, πύργοι ορολογιών, συγκροτήματα συσσιτίων, σιντριβάνια, το θέμα των Βακούφ ως και της άδικης καταπάτησης των περιουσιακών στοιχείων των ομοεθνών μας που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα νησιά.

Δεύτερο στοιχείο αποτελεί το θέμα της αίτησης επαναφοράς της διδασκαλίας της Τουρκικής γλώσσης στα σχολεία της Ρόδου και της Κώ μετά το γεγονός της επαναλειτουργίας του Ελληνικού σχολείου στην Ίμβρο του νομού Τσανάκκαλε που είχε κλείσει το 1964. Ως Σύλλογος αντιμετωπίζουμε με χαρά την επαναλειτουργία των εκπαιδευτηρίων των Τουρκικής υπηκοότητας  Ρωμοιών που διαβιούν  στη Ίμβρο και πιστεύουμε ότι τούτο  αποτελεί την επανάκτηση ενός   ανθρωπιστικού  δικαιώματος του ατόμου.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, επιθυμία μας είναι η επαναφορά της λειτουργίας του Τουρκικού σχολείου που υπάρχει στη Ρόδο.  Όπως γνωρίζετε  το Τουρκικό Σχολείο της  Ρόδου, όλως αναιτίως,  έπαυσε να λειτουργεί από το έτος 1972. Από αυτή τη περίοδο τα παιδιά των Τούρκων της Ρόδου και της Κώ στερήθηκαν την διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Υπάρχουν χιλιάδες Τούρκοι που διαβιούν στα νησιά και ένα από τα βασικότερα θέματα που τους απασχολεί  είναι η επιθυμία τους  να διδάσκονται  τα παιδιά τους με την μητρική   γλώσσα.

Ένα τρίτο θέμα που θέλουμε να σας υποβάλουμε είναι  η ενόχληση μας από τα δυσμενή σχόλια και ειδήσεις που δημοσιεύονται από τα Ελληνικά ΜΜΕ  Ελλάδας και από τον τοπικό τύπο της Ρόδου. Στην σχετική ειδησιογραφία αναφερόμαστε ως ένα μη υπαρκτό Σύλλογο και προσωπικώς δέχομαι αστήρικτες κατηγορίες.

Αξιότιμε Κύριε Πρέσβη,

Μέσα στα πλαίσια της πραγματοποίησης των εργασιών μας, όπως Σας ανέφερα  ανωτέρω, επιθυμώ να Σας επαναλάβω  και πάλι ότι η βασική  βούληση  μας είναι να βοηθήσαμε στην ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ του Τουρκικού και του Ελληνικού λαού.

Υπό  την ιδιότητα της   μη κυβερνητικής οργάνωσης, αυτή η εγκάρδια επιθυμία μας είναι, η επίλυση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τούρκων της Ρόδου και Κώ.  Επιτρέψτε μας να επαναλάβουμε και πάλι ότι ως Σύλλογος πιστεύουμε ότι, η εδραίωση επί στερεών βάσεων της φιλίας μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδος,  προϋποθέτει την αναφορά και την   έκθεση προς συζήτηση των προβλημάτων που μας απασχολούν.

Mε την παρούσα  ευκαιρία, δεχθείτε παρακαλώ την έκφραση της προς Υμάς εκτίμησης μου.

 

Prof. Dr.  Mustafa  Kaymakçı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

1813/4 Sokak No. 2/6 Da.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/ TEL: (232) 3620644 rodosistankoyturkleri@hotmail.com  *  www.rodosistankoyturkleri.org.tr