ABTTF Yunanistan 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu

ABTTF Yunanistan 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu’na paralel bir rapor hazırladı – 24.11.2015

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın Ekim 2015’te açıkladığı Yunanistan 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu’na paralel bir rapor hazırlayarak ABD’nin yetkili makamlarına iletti. Paralel raporunda ABTTF, ABD raporunda Batı Trakya Türk Azınlığı’nın din alanında karşılaştığı sorunlara ilişkin yüzeysel veya eksik olarak aktarılan hususlara ayrıntılarıyla açıklık getirerek bunlar hakkında azınlığın görüş ve taleplerini dile getirdi.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın nüfusu 150 bin

ABD raporunda yer alan Trakya’daki yaklaşık 120 bin nüfusa sahip ve resmi olarak tanınan “Müslüman azınlığın” statüsünün 1923 Lozan Barış Antlaşması ile tanımlandığı ifadesine karşılık olarak ABTTF, Batı Trakya’daki Müslüman azınlığın etnik kimliğinin “Türk” olduğunun altını çizerek bunun Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan 1923 Mübadele Antlaşması dışında bırakılan Türk ve Yunan kökenli kişilere tevdi edilen “Etabli Belgeleri”nde de açıkça dile getirildiğini, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın gerçek nüfusunun ise 150 bin olduğunu kaydetti.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini özerkliğinin yok edilmesine yönelik uygulamalar artarak devam ediyor

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile dini alanda özerk kılındığının altını çizen ABTTF, “240 İmam Yasası” olarak bilinen ve azınlığa ait Batı Trakya’daki camiler ile devlet okullarında İslam dinini öğretmek üzere 240 din görevlisinin atanmasını öngören 4115/2013 sayı ve tarihli yasanın Batı Trakya Türk Azınlığı’nın görüşüne başvurulmadan ve talepleri hiçe sayılarak tek taraflı bir anlayışla uygulamaya geçirildiğini ifade etti. Azınlığın büyük tepkisine rağmen devlet okullarından sonra camilerde de uygulanmaya başlayan yasa kapsamında Büyük Derbent köyündeki camiye de bir din görevlisinin atandığını not eden ABTTF, 14 Mart 2014 tarihinde uniformalı polisler eşliğinde köye gelen ve Cuma namazını kıldırmak üzere camiye giren tayinli din görevlisine cemaatin izin vermediğini kaydetti.

Paralel raporunda Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini liderleri olan müftülerini seçme hakkının Yunan Devleti tarafından elinden alındığını dile getiren ABTTF, azınlığın uluslararası antlaşmalar uyarınca kendi dini liderlerini seçme hakkına sahip olduğunu, on yıllardır süre gelen müftülerin Yunan hükümetince tayin edilmesi uygulamasının azınlığın dini özgürlüğünü ihlal ettiğini ifade etti.

ABD raporunda yer verilmeyen Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait vakıflara ilişkin sorunları da dile getiren ABTTF, 2008 yılında kabul edilen vakıflar yasasının mevcut sorunları ortadan kaldırmadığını, ayrıca Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’da yaşayan Türklere ait vakıfların ilgili yasa kapsamına alınmaması nedeniyle bu vakıfların herhangi bir ticari işletme muamelesine tabi tutularak vergiye tabi olduğunu kaydetti.

Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’daki Türklerin sorunları yok sayılıyor

 Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı 1923 yılında Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’ın Yunanistan’a ait olmamasının buralarda yaşayan Türklerin azınlık statüsü ve haklarından mahrum bırakılmasına gerekçe olamayacağını not eden ABTTF, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’daki Türklerin din alanında yaşadığı sorunların ABD raporunda göz ardı edildiğinin altını çizdi.