BM.6.Azınlık Sorunları Forumu Toplantısı Konuşması-Cenevre

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 6. AZINLIK SORUNLARI FORUMU’NA KATILAN PROF.DR.MUSTAFA KAYMAKÇI’NIN İNGİLİZCE YAPTIĞI KONUŞMANIN TÜRKÇE ÖZETİ

Türk ve Dünya Kamu Oyu’nda,Batı Trakya Türk Azınlığı’na kıyasla Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklerinin sorunları çok daha az biliniyor. 1947 Paris Antlaşması ile Yunanistan’a bırakılan adalarda yaşayan Türklerin Yunanistan tarafından “Yunan Müslümanları” olarak nitelendiriliyor. Türklere yönelik asimilasyon politikaları ne yazık ki devam ediyor. Bugün Türklerin dini, kültürel, ekonomik ve eğitim alanında yaşadığı sorunlar giderek çözümü zor bir boyut kazanmış durumdadır.

Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkler’in birçok sorunları var.Bunlar sırasıyla; Vatandaşlık Sorunu,Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet, Osmanlı Türkleri’nden Kalan Kültürel Mirasın Korunması, Vakıflar Sorunu, Nefret ve Baskı Ortamı gibi konular altında özetlenebilir.

Adalarda Yaşayan Türkler’in Vatandaşlık Sorunu

Türkler’in pek çoğu, kültürel kimliklerinin kabul görmemesi, şiddet ve nefret ortamını yaratılması, iş kurma ve gayrimenkul satın almalarına izin verilmemesi gibi nedenlerle Türkiye’ye göç etmiş bulunmaktadır. 1950’den sonra adadan ayrılan bu kişilere Rodos’a dönmeyeceklerine dair belge imzalatılmıştır. Adada kalan Türkler ise vatandaşlıktan çıkarılma korkusu ile uzun yıllar adadan ayrılamamıştır. Bu kişiler adadan ayrılmak istediklerinde önce yabancılar şubesine giderek Yunanistan’a tekrar giriş vizesi almak durumunda kalmışlardır. Bu durumdaki kişilere yalnızca 30 gün süre ile adadan ayrılmalarına izin verilmiş bulunmaktaydı.

Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı

Rodos’ta Türkçe eğitim veren son okullardan biri olan Süleymaniye Medresesi’nin adı, 1972 yılında Rodos 13. Şehir İlkokulu olarak değiştirilmiş ve o tarihten itibaren ise Türkçe eğitim tamamen yasaklanmıştır.

Din ve İbadet

Adaları,1912’den sonra işgal eden İtalya,yerel kararname ile, Rodos’ta bulunan müftülük makamını tanımıştır.Bu durum uzunca bir süre Yunan Hükümetleri’nce de sürdürülmüştür. Ancak 1990 yılında cemaat idare heyetinin süresinin dolmasının ardından yerine yeni kişiler atanmamıştır. Bugün dini anlamda ,adadaki Türk azınlığı temsil edilmemektedir.

Osmanlı Türkleri’nden Kalan Kültür Mirası

Osmanlı Türkleri’nden kalan kültür mirasımızın bakımı ve tamirlerine izin verilmemekte, tamirler göstermelik olmakta ve eserler zamanın tahribatına bırakılmaktadır. Rodos’ta bulunan camiler ise tadilat gerekçesi ile kapatılmış bulunmaktadır. Bugün yalnızca İbrahim Paşa Camii ibadete açıktır.Murat Reis Külliyesi’nin avlusuna belediye konservatuarı inşa ediliyor.

Vakıflar Sorunu

Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklere ait vakıflar gayrı menkullerinden ,ticari kuruluşlar ile aynı oranda emlak vergisi alınmaktadır. Bu da, uygulamanın ne kadar ayrımcı olduğunu gösteriyor. Diğer yandan Yunan hükümetleri, Evkaf Dairesi’ne sürekli masraflar yaptırarak elindeki arazileri ve malları sattırmakta, Evkaf Dairesi güçsüzleştirilmektedir.

Nefret ve Baskı Ortamı

Geçmişten günümüze değin Rodos ve İstanköy’de Türklere karşı nefret ve baskı ortamı sürdürülmüştür. Kıbrıs Hareketi sırasında birçok Türk’ün işkence gördüğü, bir Türk’ün de öldürüldüğü biliniyor. Bugün için nefret ve baskı ortamı azaltılmış gibi görünüyor.Bununla birlikte Rodos ve İstanköy’de baskı ortamı yerel basında yer alan haberler ile sürdürülüyor.

Son söz yerine

Türk-Yunan dostluğunun sürekli ve kalıcı olma durumu, Yunan hükümetlerine bağlıdır. Ayakları sağlam yere basmayan dostluk söylemleri kimseyi yanıltmamalıdır. Bir temel gerçeğin Yunan hükümetlerince kabul edilmesiyle barış kalıcı olabilir. O da barışın karşılıklı menfaat ilişkileri üzerine kurulmasından geçmektedir.

Barışın bu temel gerçek üzerinde kurulması için Yunan hükümetlerinin yapması gereken işler, Rodos ve İstanköy Türkleri açısından özetle şunlar olmalıdır;

Birincisi, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’daki kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesidir.

İkincisi, Rodos ve İstanköydeki soydaşlarımızın Türk kimlikleri kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmelidir. Şimdiki durumda bu adalarda yaşayan Türkler salt Müslüman kimlikleriyle kabul edilmektedirler.

Üçüncüsü, Rodos ve İstanköyde yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğrenim ve eğitim yapma hakkı sağlanmalıdır.

6th Session of The Un Forum on Minority Issues

Venue:  Palais des Nations, Geneva    Meeting Room XXVII

Item V: The Religious Problems of The Turks Living in Rhodes,Kos and The Dodecanese

Introduction

The World public opinion has a misconception that the presence of the Turks living in Greece is only limited to the Western Thrace.In addition to the Turkish population in the Western Thrace,about 6000 Turks live mostly in Rhodes and Kos.

However, the Greek Authorities do not accept the minority status of our Turkish community claiming that the Dodecanese were under the administration of Italy when the Lausanne Peace Treaty was signed in 1923.

Rhodes and Kos was occupied by Italy in 1912.Later on,these islands were left to Greece according to the Paris Treaty in 1947.After the Greek authorities took over the administration of the Dodecanese,they passed a new act numbered 517/1947 and  declared that the Italian acts and regulations were valid as long as they did not contradict to this new act.

The Italian acts and regulations had determined the rights and responsibilities of the Islam community and the administration of foundations,described their administrative organization in detail, and organized a triple system consisting of the Turkish community, the Turkish foundations, and the Office of Mufti in which they could control each other.

However, after 1965 the Greek Authorites gradually limited the implementation of these acts, and regulations, which were also called ‘’The Law of the Dodecanese’’. Therefore, our Turkish fellowmen living on these ıslands have negatively been influenced by the Greek policies. In other words, they are deprived most of their basic human rights to which they are entitled to as much as the other Greek citizens.

The problems of the Turks in Rhodes and Kos were discussed in the meetings of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in 2012 and in the beginning of 2013 and the resolutions were sent to the Parliamentary Assembly of the European Council( PACE). In this respect, a report titled ‘’The situation of the Greek citizens of Turkish descend in Rhodes and Kos’’ prepared by Swiss Deputy ,Andrea Gross, the member of the member of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, was accepted by the  Assembly on March, 9 th, 2012.

In this report the following expectations of the Turks are stressed;  To protect the Turkish identity of our fellowmen living in Rhodes, Kos and the Dodecanese, To join the administration of the Turkish foundations on the islands,  To run the Office of Mufti freely,  To teach and learn Turkish and Islam Religion  at schools, To open the closed mosques to the Moslim  Turkish worshippers, To regain  the Greek  citizenship ( For the Turks called the Citizens of the Dodecanese, who were deprived of citizenship)

Our presentation is prepared to stress the religious problems of the Turks living on these  Islands. However, we will also stress other related problems to discuss the issue in detail. These problems can be listed as follows;  The problem of citizensh, The right to learn Turkish,  The policy of hatred and oppression against  Turks, The problem of foundations, The difficulties in protecting  the cultural heritage inherited from the Ottoman Turks , The religious problems.

The Problem of Citizenship

In 1947, following the Second World War, Rhodes ,Kos and the Dodecanese were left to Greece. Since then, a great number of the Turks living on these islands for hundreds of years have been  forced to  immigrate to Turkey as a result of assimilation policies and they have been deprived of most of their basic human rights. Even, they are not allowed to buy real estate and start their own businesses.

The Turks, who had to leave Rhodes and Kos after 1950, were forced to sign a document writing that they would not  return  their homes. The remaining Turks in Rhodes and Kos couldn’t  leave the islands for a long period for fear that they would be deprived of the Greek citizenship. These Turkish people had to go to the Foreigners  Department of the Greek Consulate to obtain a return visa to Greece. They were allowed  to leave the island for only 30 days.Also, the Turks, who were defined as the Citizens of the Dodecanese could leave their islands with a passport valid for five years. If they did not return their islands in five years, they were deprived of the Greek citizenship. Thousands of Turks who demanded to lenghten the validity period of their  passports were refused and their passports were  taken back and they were informed that they lost their citizenship. Furthermore, the Turks who still had the Greek Citizenship were not given new identity cards by informing them their registration documents were lost when they applied to the Municipality of Rhodes.

The Right of Learning Turkish

The Turkish children were taught Turkish until 1972 ,when the name of one of the remaining Turkish schools teaching  Turkish, the Süleymaniye Madrasah, was changed to the Thirteenth City Primary School. Since then there have been no Turkish and Islam Religion lessons for the Turkish children in Rhodes,Kos and the Dodecanese.  Today the Turkish children, who attend the Greek  schools can speak a little Turkish. Also, Turkish people are discriminated against when they seek jobs in the public sector.

Turkish Cultural Heritage Inherited from The Ottoman Turks

Our Turkish community are not allowed to repair and restore the historical buildings and monuments and most of the repair and restoration work made by the Greek authorities do not go beyond eye- wash and it only serves to deceive the public-opinion. Instead, they are delibaretely left to the destruction of time. An example of this policy is the famous Süleymaniye Madrasah in  Rhodes, which was built in 1878 to give the primary, secondary, and high school education to the Turkish children. The Greek Government  under the pretext of uncovering the old St. John Church under the Süleymaniye Madrasah closed the  Madrasah and started to dig its foundation. In fact, the Süleymaniye Madrasah belongs to Evkaf (The Turkish Moslim  Foundation.) However, the ownership of the Madrasah was given to the Ministry of Culture by inventing a legal pretext.

The mosques in Rhodes are closed under the pretext of restoration,too. Today, only the İbrahim Paşa Mosque is open. When Turkey demanded the Greek Government to open the Süleymaniye Mosque to the Moslim Turks in Rhodes, the Greek authorities claimed that the Mosque could not be opened as it was regarded and labelled as a piece of world historical heritage by  UNESCO.  The restoration process took decades and most of the Ottoman designs and relics were replaced with the Byzantium ones. Recently, the restoration process has been completed and Süleymaniye Mosque was opened to  the Turks on the Holy Sacrifice Day. However, the local authorities informed that the Mosque would be a museum. Similarly, Ali Hilmi Paşa  Mosque was restored by the Municipality of Rhodes to be used as Cyprus House. Also, the Mufti’s House in Murat Reis Külliyesi ( a complex of religious buildings) was left to the destruction of time and the local  authorities began to build a conservatuary building in front of Murat Reis Külliyesi.

In short, the architectural heritage inherited  by the Ottoman Turks was plundered. The Greek authorities carry out some minor repair and restoration work just to deceive the public opinion.

The Problem of Foundations

After the invasion of Rhodes, Italy planned to administer the real estate  of Evkaf  by means of a commission. After Greece took over the islands from Italy in 1947, the Greek Government passed an act numbered  517/1917. According to that act, on condition that they were legal, the acts and regulations which were in force at that time would be valid until they were replaced by new ones. Meanwhile, the Greek Government started a policy of oppression and destruction to serve their assimilation policy. Firstly, they promoted a government representative to inspect and control the admistration of Turkish Moslim foundations.

After the death of the President of the Turkish community, Sadettin Nasuhoğlu, in 1965 some valuable works of art and the real estate of the Turkish community and  the Turkish foundations, were illegally taken from the Turkish Minority by forcing them to sell or donate them to the Greek people or organizations.

According to a regulation, which was called Katalipsis, it was announced that the property and the real estate, which would not be registered to the Cadastre Office in ten years ,would be given to the Treasury Office. By using this regulation as a legal pretext, the property and the real estate which belonged to the Turks have been   plundered and the problem of foundations has not been solved so far.

Today, the real estate tax- rate, which the Turkish  foundations in Rhodes and Kos have to pay is 0,6 %. In other words, this rate is egual to the tax rate, which business organizations have to pay. This is another example of how discriminative the Greek authorities are against the Turks. Furthermore, the Greek Governments make the admistration of the Turkish foundations increase their expenditure so that they can force the foundations to sell their properties and real estate. In that way, the Turkish foundations are financially weakened. Unfortunately, the Greek Governments achieve this by promoting some treacherous Turks to the administration of the Turkish foundations.

The Policy of Hatred and Oppression

Unfortunately ,our Turkish community are vulnerable to a policy of hatred and oppression in Rhodes and Kos. As we know, several Turks were arrested and tortured and one of them was killed during the Cyprus War. Today, it seems that this policy is relatively alleviated.  However, the Greek authorities still use the same policy by using the local press in Rhodes and Kos to attack theTurks. For example, the newspapers alleged that the Cultural Association of the Moslims of Rhodes, which was founded in 2000,was the secret agent of the Turkish Government in Ankara. Another example of this policy is that; The Kabapınar Women’s  Cem House( Holy Place) was pulled down by the  Municipality of Kos to build a park instead. Also, the walls of Cezayirli Gazi Hasan Paşa Mosque and  Lonca Mosque  in Kos were painted using spray-paints. On the 23rd of December, 2010 some unidentified people attacked the building of the Cultural Association of the Moslims of Rhodes and they threw some pieces of clothing soaked in oil to the doormat in front of the entrance and started a fire. Some windows of the building were broken by the flames.

To sum up, one must admit that the presence of the Turks in Rhodes and Kos traces back to 1483, before the conquest of the islands by the Ottoman Turks. Yet, the Turks on the islands are accepted only as Moslim Greek citizens, which was a term invented by the Greek Governments. Unfortunately, Greece still insists on the assimilation policy and the Turks are increasingly faced with religious, economic,educational problems day by day.

In order to solve the problems of theTurks in Rhodes, Kos and the Dodecanese, we demand that Greek authorities respect the basic human rights, which our Turkish fellowmen are entitled to as much as other nations.

The Religious Rights

The religious rights of the Turks in Rhodes and Kos have been vulnerable to interventions. First, the Italian admistration abolished  the Office of Kadı (The Religious Judge) with a regulation and accepted the Office of Mufti as the only religious representative of the Turkish community on the islands. First, they appointed Sami Bey, and then, Hafız İbrahim Ethem Nabioğlu to the Office of Mufti in Rhodes.

Until, 1937 the Italian Administration allowed the Turkish children to attend Turkish and Religion lessons. However,in 1937 and 1938 because of the strict and oppressive fascist policies of the Italian Administration, the madrasahs (schools) were closed.Instead, education in Italian was started in eight Turkish schools.Also,Turkish children were given  Turkish and Religion Lessons only twice a week.

The lessons of religion were given by educated muezzins and hodjas such as Dana Zade Hüseyin Hodja, Bastiyalı Hafız Mehmet ,Yozgatlı Hafız Mustafa, İhsan Kayserili Hodja  from the Kandilli village.

Also, the religion lessons were given in some private madrasahs in Rhodes. Among these madrasahs are the Hurmalı Mescidi Madrasah, the Demirli Mosque Madrasah,the Enderun Mosque Madrasah, the Madrasah in the inner castle,the Çayır Village Mosque Madrasah,and the Medrese-i Süleymaniye School. Following the destruction of the Süleymaniye Madrasah in the earth quake and fire in 1895, the religious education was given in the Fethi Paşa Rustiye School ( the secondary school) until the Süleymaniye Madrasah was rebuilt in 1900.  The Turkish children were given religious education until the school year 1944/45.

When Mufti Hafız İbrahim Ethem prayed for the defeat of the Italian forces fighting against Ethiopia, he was dismissed from the Office of Mufti. The Italian at  ministration appointed Şeyh Süleyman Kaşlıoğlu to the Office of Mufti. The new Mufti, who followed an obedient policy, kept his position both under the administration of Italy and Greece. After his death in 1972, nobody was elected to the Office of Mufti.

After the death of Mufti İhsan Kayserili, who represented the Rhodes Moslim Turks as the Imam of Rhodes in protocols, nobody as elected to the Office of Mufti.

After the invasion of the islands by the British Army, Turkish and Religion lessons were given to the Turkish Children again.

After 1947, the Greek administration forced the hodjas whose salaries were paid by Evkafı Mektebiye (school foundation) to become government officers and started education in Greek in Turkish Schools.

In 1972 the Greek Authorities closed all Turkish Schools on the islands and forbade Turkish Education and religious lessons. The Turkish teachers in these schools, namely, Kemal Kaymakçı, Şinasi Siladova, Hüsniye Arnitaimami, Mehmet Rauf Kalaycıoğlu and İhsan Kayserili were forced to retire. Some of these teachers attempted to give private lessons to the Turkish children in their homes. However, they couldn’t continue to give lessons because of increasing threat and oppression by the Greek Authorities.

Today,the Turks  who attend the public schools in Greece, are exempted from Religion lessons. However, they are prevented from learning their own religion,Islam.

The elected Müfti in Western Thrace sent several religious officers to work in the İbrahim Paşa Mosque especially in the months of Holy Ramadan until 2012.In this way,the Turkish Community could come together and protect their religious and national identities.However, the Hodja performing his duty in this mosque was dismissed .Then, the Turkısh community was not allowed to invite hojdas from the Western Thrace and Turkey even in the months of Ramadan .

Hasan Karaali Hodja,who is performing his duty in the İbrahim Paşa Mosque, was not appointed by the elected Müfti of The Turkish Community in Western Thrace.He is only an officer appointed by the Greek Administration.The Turks in Rhodes do not have respect for this Müfti.They firmly believe that Hasan Karaali Hodja can not represent the Turkish Community as he only serves the interests Evkaf İdaresi(Evkaf Foundation),which was also governed by the Greek authorities.

Therefore, 4 or 5 very old Turks among 4200 Moslim Turks go to worship in the İbrahim Paşa Mosque on Fridays.

The rest of the Moslims who worship on Fridays in İbrahim Paşa Mosque are Moslims from Benglades and Pakistan.

In short,the Greek Goverments deny the national identity of our Turkish community in Rhodes and Kos but  accept only their religious identy as Moslim Greek Citizens. Yet,there is a paradox in the present policy of the Greek Goverments.Though they define the Turks in Rhodes and Kos as Moslim Greek citizens,they do not allow them to learn their own religion,Islam.

As for the Mosques,the present situation is discouraging.The only mosque open to Moslim Turkish Workshippers,The İbrahim Paşa Mosque, is open at noon and on Fridays.Also,the mosque is not big enough compared to the number of the Moslim Turkish worshippers.

Süleymaniye Mosque,which was closed in 1978,and presently used as a museum,has only been open to the Moslim worshippers on Ramadan and Holy Sacrifice days since 2010.In Kos,only the Germe Mosque is open to the Moslim worshippers. The Defterdar İbrahim Paşa Mosque,which is in the center of Kos,is open to the Moslim Turkish worshippers only on fridays under the supervision of the imam appointed by the Greek authorities.

The Greek Authorities restored  the Ali Hilmi Paşa Mosque and changed it to the Cyprus House.They restored the mesjid  of war grave as a health center and the mesjid in the Katavya Village to be used as a cafeteria.They also changed the school in the Gani Ahmet Region to a block of apartments. Furthermore, the Greek authorities are planning to pull down the mosque in Salakoz.They are also planning to change the Office of the Müfti in  Murat Reis Külliyesi to a conservatuary building.There are several other examples to be added to our list.

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir