KASIM 2023 AYINDA İKİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK

KASIM 2023 AYINDA İKİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Değerli Rodos, İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız

Sizlere daha  öncede bildirdiğimiz gibi Kasım 2023 Ayında iki etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Birincisi; Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ev sahipliğinde  Ankara’da 17 Kasım 2023 günü Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ile “Lozan Barış Antlaşması’nın 100.Yılında Yunanistan’da Yaşayan Türklerin Sorunları  Çalıştayı”nı yaptık.

Açılış konuşmasını derneğimiz adına ,Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği  Ankara Temsilcisi Turgut Tokuş  yaptı.

Açılış Konferansı’nda Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, ”Lozan Barış Antlaşması’na Günümüz Gerçeğinden Bakmak” adlı bir konferans verdi.

Öğleden sonraki “Rodos ve İstanköy Türklerinin Sorunları “ adlı birinci oturumda; Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı”Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları”, Prof. Dr. Ali Dayıoğlu ”Rodos ve İstanköy Türklerinin Lozan ve Uluslararası Antlaşmalardan Kaynaklanan Hakları” ve Doç. Dr. Nilüfer Erdem ”Rodos ve İstanköy Türklerinin Eğitim-Öğretim Sorunları” adlı bildirilerini sundular.

Öğleden sonraki “Batı Trakya Türklerinin Sorunları “ adlı ikinci oturumda; Özer Hatip ”Batı Trakya Türklerinin Güncel sorunları (1): Dernekleşme Özgürlüğü – Etnik Kimliğin İnkarı, 19. Madde Mağdurları, Siyasi Katılım”, Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ”Batı Trakya Türklerinin Güncel sorunları (2): Eğitim, Dini Özgürlükler, Sosyokültürel-Ekonomik Yaşam” adlı bildiri sundular.

Çalıştaya ayrıca Doç. Dr. Fatma Uygur, Dr. Hasan Dinçer ve Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, bildirileri ile katkıda bulundular.

İkinci etkinliğimiz olan  Anıtkabir Resmi Ziyaretini  18 Kasım 2023 gününde yaptık .Ulu önderimiz  Atatürk’ün Mozolesi’ ne  çelenk koyduktan sonra  derneğimiz Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Şeref Defteri’ne kısaca şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri olarak  bir kez daha saygı, sevgi ve özlem duygularımızla anıyoruz. Bu bağlamda kamuoyunda yeterince bilinmeyen bir konunun Sizlerin aracılığıyla  kamuoyunun görüşüne sunmak isteriz. Türkiye’de örgütlenmiş adalar Türkleri olarak, Yunanistan Devleti’nden, adalarda kalan soydaşlarımızın Türk kültürel kimliğinin  kabul etmesini, çocuklarımızın çift dillilik  temellinde anadillerini öğrenmeleri için kapatılan okullarının yeniden açmasını ve Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserlerin korunmasını talep ediyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız. Biliyoruz ki kültürel kimlik insanların doğuştan gelen haklarıdır.  Bu duygu ve düşüncelerle, ilkelerinize  sahip çıkmayı  ve aynı zamanda adalardaki soydaşlarımızın Türk ve Müslüman olarak  varlıklarını  koruma doğrultusundaki  çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

RODOS, İSTANKÖY ve ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ