Rodos ve İstanköy Vakıf Malları Başkanlıklarına, Vakıf Mallarına sahip çıkmaları konusunda mektup gönderdik

 

 

Rodos Vakıf Malları Yönetim Kurumu                                10 Mayıs 2022

Başkanlığı’na

Rodos-Yunanistan

 

Vaouf Rodou

Pl.Kountourioti 3

Rhodes/Dodekanise/Hellas

 

Sayın Başkan,

Yunanistan’ın diğer bölgelerinde bugüne kadar var olmayan genel bir kadastro kurumu eksikliğinden dolayı, Avrupa Birliği’nin de yönlendirmesiyle, ülke genelini kapsayacak, milli bir kadastro kurumu oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

 

Bu kapsamda, Rodos’ta bulunan ve İleriye (Leros) ile birlikte İstanköy’ün de kadastro kayıtlarının bulunduğu kadastro kurumunun, Yunanistan’ın Milli Kadastro Kurumu’na bağlanması amacıyla bir yasa tasarının hazırlandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

 

Yunanistan Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaları neticesinde, 24 Mart 2022 tarihinde bir yasa tasarısı (Onikiadalar Kadastro Kurumu’nun yetki alanlarının  Milli Kadastro Kurumu’na dahil edilmesi, ortak milli mevzuattaki alanların uygulanması – Nüfus Müdürlükleri ve Yunan  Kadastrosunun bağlanması- dava ve başvuruların kadastro kayıtlarına tescili ve diğer hükümler) hazırlanmış, Bakanlığın internet sitesinde tartışmaya açılmış ve tartışma süresi 7 Nisan 2022 tarihinde sonlandırılmıştır.

 

Onaylanmak üzere meclise sunulacak olan bu yasa tasarısı kabul edildikten sonra, Rodos Kadastro Dairesi’nin, Yunanistan Milli Kadastro Kurumu’na bağlanması amaçlanmaktadır.  Bugün hala Rodos Kadastro Kurumu’nda tercüme edilmemiş ve tasnif edilmemiş yüzlerce Osmanlı Tapu Tahrir Defterleri, Zabıt Kayıt Defterleri, Tapu Senetleri vb. bulunmaktadır. Bu nedenle yapılacak olan birleştirmelerin adalardaki gerçek Osmanlı malvarlığını yansıtmayacağı bilinmektedir.

 

Bununla birlikte, Rodos ve İstanköy’deki ata yadigarı vakıflarımıza ait malların birçoğuna bugüne kadar maalesef farklı yöntemlerle gerek belediyeler gerekse devlet kurumları, ordu ve özel şahıslar tarafından el konulduğunu biliyoruz.  Daha meclise sunulmamış olan bu yasa kabul edildiği takdirde, vakıflarımıza ait olan ve yıllarca sorumsuzca başkalarının kullanımında olan ya da müruruzaman (χρησικτησία – adverse possesion) yöntemiyle el konulmaya çalışılan tüm malların kadastroya kaydedilmesi önem kazanmaktadır.

 

Sayın Başkan,

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda haklarımızı koruma ve bu konudaki gelişmeleri takip etmeye çalışmaktayız.

 

Bununla birlikte öncelikle Vakıflarımızın varolan Devlet Hukuk Danışmanlarının (Ν.Σ.Κ.) mutlaka bu yasal düzenlemeyi takip etmeleri ve vakıflarımıza ait tüm taşınmazların kayıtlarının yapılmasını sağlamaları gerekmektedir.

 

Bu konuda başta Yunanistan Devleti olmak üzere, Rodos ve İstanköy’deki vakıf başkanları, yönetim kurulu üyeleri, dernekler ve tüm soydaşlarımıza tarihi görev düşmekte olup, vakıflarımızın mallarının geri kazanılması amacıyla herkesi sorumluluğa davet ediyoruz.

 

Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu adına Başkan

—————————————————————————————

 

 

 

İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu                   10 Mayıs 2022

Başkanlığı’na

İstanköy -Yunanistan

 

Vakouf Ko

Mitropoleos 1

Kos/Dodekanise/Hellas

 

Sayın Başkan,

Yunanistan’ın diğer bölgelerinde bugüne kadar var olmayan genel bir kadastro kurumu eksikliğinden dolayı, Avrupa Birliği’nin de yönlendirmesiyle, ülke genelini kapsayacak, milli bir kadastro kurumu oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

 

Bu kapsamda, Rodos’ta bulunan ve İleriye (Leros) ile birlikte İstanköy’ün de kadastro kayıtlarının bulunduğu kadastro kurumunun, Yunanistan’ın Milli Kadastro Kurumu’na bağlanması amacıyla bir yasa tasarının hazırlandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

 

Yunanistan Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaları neticesinde, 24 Mart 2022 tarihinde bir yasa tasarısı (Onikiadalar Kadastro Kurumu’nun yetki alanlarının  Milli Kadastro Kurumu’na dahil edilmesi, ortak milli mevzuattaki alanların uygulanması – Nüfus Müdürlükleri ve Yunan  Kadastrosunun bağlanması- dava ve başvuruların kadastro kayıtlarına tescili ve diğer hükümler) hazırlanmış, Bakanlığın internet sitesinde tartışmaya açılmış ve tartışma süresi 7 Nisan 2022 tarihinde sonlandırılmıştır.

 

Onaylanmak üzere meclise sunulacak olan bu yasa tasarısı kabul edildikten sonra, Rodos Kadastro Dairesi’nin, Yunanistan Milli Kadastro Kurumu’na bağlanması amaçlanmaktadır.  Bugün hala Rodos Kadastro Kurumu’nda tercüme edilmemiş ve tasnif edilmemiş yüzlerce Osmanlı Tapu Tahrir Defterleri, Zabıt Kayıt Defterleri, Tapu Senetleri vb. bulunmaktadır. Bu nedenle yapılacak olan birleştirmelerin adalardaki gerçek Osmanlı malvarlığını yansıtmayacağı bilinmektedir.

 

Bununla birlikte, Rodos ve İstanköy’deki ata yadigarı vakıflarımıza ait malların birçoğuna bugüne kadar maalesef farklı yöntemlerle gerek belediyeler, gerekse devlet kurumları, ordu ve özel şahıslar tarafından el konulduğunu biliyoruz.  Daha meclise sunulmamış olan bu yasa kabul edildiği takdirde, vakıflarımıza ait olan ve yıllarca sorumsuzca başkalarının kullanımında olan ya da müruruzaman (χρησικτησία – adverse possesion) yöntemiyle el konulmaya çalışılan tüm malların kadastroya kaydedilmesi önem kazanmaktadır.

 

Sayın Başkan,

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda haklarımızı koruma ve bu konudaki gelişmeleri takip etmeye çalışmaktayız.

 

Bununla birlikte öncelikle Vakıflarımızın varolan Devlet Hukuk Danışmanlarının (Ν.Σ.Κ.) mutlaka bu yasal düzenlemeyi takip etmeleri ve vakıflarımıza ait tüm taşınmazların kayıtlarının yapılmasını sağlamaları gerekmektedir.

 

Bu konuda başta Yunanistan Devleti olmak üzere, Rodos ve İstanköy’deki vakıf başkanları, yönetim kurulu üyeleri, dernekler ve tüm soydaşlarımıza tarihi görev düşmekte olup, vakıflarımızın mallarının geri kazanılması amacıyla herkesi sorumluluğa davet ediyoruz.

 

Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu adına Başkan