“RODOS ve İSTANKÖY TÜRK TOPLUMUNDA EĞİTİM-ÖĞRETİM“ KİTABIMIZ ÇIKTI

 

Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim-Öğretim “ kitabı, birbirini izleyen  dokuz bölümden oluşmaktadır. Sırasıyla; “Rodos ve İstanköy  Kısa Tarihi”,“ Rodos ve İstanköy  Türk Toplumunda  Kimlik-Anadil ve Okul İlişkisi”, “ Rodos ve İstanköy  Türk Toplumunda Osmanlı Dönemi  Eğitim-Öğretim”, “Rodos ve İstanköy  Türk Toplumunda İtalya/Almanya/Britanya Dönemi Eğitim-Öğretim”,“ Rodos ve İstanköy  Türk Toplumunda Yunanistan Dönemi  Eğitim-Öğretim”, “Rodos Türklerinin Kültürel Aidiyeti: Adada “Eski Yazı-Türkçe” Kültür ve Edebiyat”, ” Rodos ve  İstanköy Türk Okullarının Mimari Özellikleri  ve Tarihçesi”,“Rodos  ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları” ve “Rodos ,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kısa Tarihçesi” dir.

 

The book entitled “Education in the Turkish Community of Rhodes and Kos” comprises a sequence of nine sections: “A Brief History of Rhodes and Kos(İstanköy)”, “The Problem of Identity-Mother Tongue and School Relationship in the Turkish Community of Rhodes and Kos(İstanköy)”, “Education in the Turkish Community of Rhodes and Kos(İstanköy) during the Ottoman Period”, “Education in the Turkish Community of Rhodes and Kos(İstanköy) during the Italian/German/British Periods”, “Education in the Turkish Community of Rhodes and Kos(İstanköy) during the Greek Period”, “Cultural Identity of the Turks of Rhodes: “Culture and Literature of the Islands in Ottoman-Turkish Script”, “The Turkish Schools Of Rhodes and Kos(İstanköy) Architectural Features  and History”, “Current Problems Concerning Turkish Identity in Rhodes and Kos(İstanköy)” and “A Brief History of the Rhodes, Kos(İstanköy) and Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association”, respectively.