“Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim-Öğretim” kitabımız web sayfamızda

 

Değerli Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Üyelerimiz ve Dostlarımız..

“Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim-Öğretim”kitabımızı web sayfasına Türkçe ve İngilizce olarak  yerleştirdik.

Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim-Öğretim “ kitabı bu bağlamda iki temel amaca yönelik olarak kaleme alınmıştır.

Birinci amacı; Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda  Osmanlı, İtalya/Almanya/Britanya ile   Yunanistan Döneminde de 1972 yılına değin Türkçe-Eğitim ve Öğretim olduğu konusunda Uluslararası ve Türkiye  kamuoyunda farkındalık yaratmaya yöneliktir.

İkinci amacı  ise; Rodos ve İstanköy’de iki dillilik temelinde Türkçe Eğitim-Öğretim verecek okulların yeniden açılmasını sağlayacak girişimlere toplumsal  ve siyasal  olduğu kadar bilimsel bir zemin hazırlamaktır.

Saygılarımızla

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

 

 RODOS VE İSTANKÖY TÜRK TOPLUMUNDA  EĞİTİM-ÖĞRETİM TÜRKÇE PDF


 

“Our book “Education in Rhodes and Kos Turkish Society” is on our website

 

Dear Rhodes, Kos and Dodecanese Turks Members and Friends..

We have placed our book “Education in Rhodes and Kos Turkish Community” on the web page in English.

The book “Education in Rhodes and Kos Turkish Society” has been written for two main purposes in this context.

Firstly, it aims to raise awareness in the international and Turkish public opinion of the fact that the members of the Turkish Community of Rhodes and Kos(İstanköy) were entitled to education in their mother tongue during the Ottoman, Italian/German/British and Greek Periods until 1972.

Secondly, it aims to pave the way for scientific as well as social and political initiatives to enable the reopening of schools that will provide education in Turkish on the basis of bilingualism in Rhodes and Kos(İstanköy).

Best wishes.

Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association

 

RODOS VE İSTANKÖY TÜRK TOPLUMUNDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM  İNGİLİZCE PDF