TÜRKİYE VE ONİKİ ADA (1912-1947) KİTABI ÇIKTI

 

Değerli Rodos ve İstanköy Türkleri Soydaşlarımız,

Dr.Hazal Papuççular’ın “Türkiye ve Oniki Ada (1912-1947)” adlı kitabı  “Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları”’ndan çıktı.

Bildiğiniz üzere Ege Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Onikiada, diğer adıyla Menteşe ada grubu hem uluslararası düzeyde, hem de Türkiye’nin dış politikasına yönelik iç siyasi değerlendirmelerde yüz yılı aşkın bir süredir pek çok tartışmanın odak noktasına yer almakta.

Rodos ve İstanköy’ü de kapsayan Onikiada, Trablusgarp Savaşı sırasında, 1912’te İtalya tarafından işgal edildikten sonra, Türkiye, İtalya ve Yunanistan arasında süren ve diğer büyük devletlerin de zaman zaman rol aldığı uluslararası çekişmelerin konusu haline geldi. İç politikada ise Lozan zafer miydi hezimet mi tartışmaları ne zaman yeniden alevlendirilse, Onikiada bu temcit pilavının hiç vazgeçilmeyen tuzu biberi oldu.

Dr. Hazal Papuççular, Türkiye ve Oniki Ada, 1912-1947 adlı bu çalışmasında söz konusu dönemi, konuya müdahil olmuş, belli başlı devletlerin arşivlerinde yaptığı titiz çalışmanın da yardımıyla masaya yatırıyor. Onikiada sorununun hem tarihsel arka planını, hem de Lozan’dan II. Dünya Savaşı sonrasına giden süreçte Türk dış ve güvenlik politikasında tuttuğu yeri çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Türkiye ve Onikiada, 1912-1947 Onikiada Sorununu merak edenler için vazgeçilmez bir kaynak.

Kitap;biz Rodos ve İstanköy Türklerinin II.Dünya Savaşı’ndan sonra adaların Türkiye tarafından neden alınamadığı konusundaki tartışmalara da ışık tutuyor.

Dernek olarak “Türkiye ve Oniki Ada (1912-1947) kitabını kaleme alan “Dr. Hazal Papuççular”ı kutluyor ve emeğine teşekkür ediyoruz.

Her Rodos ve İstanköy Türkünün de bu kitabı okumasını öğütlüyoruz.