“RODOS VE İSTANKÖY TÜRK KÜLTÜRÜ” kitaplarımız çıktı

 

Günümüzde, Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel asimilasyonunu gerçekleştirmek için Yunanistan tarafından çeşitli yöntemler uygulamaya konulmaktadır. Bunların en önemlisi kültür ve eğitim politikalarıdır. Rodos ve İstanköy’de çift dillilik temelinde Türkçe öğrenim veren okullar 1972 yılından itibaren kapatılmıştır.

Adalar Türklerinin kültürel kimliklerinin korunması konusunda hak aramaları, günümüz Yunanistan’ında mümkün değildir. Korku kol gezmektedir. Türklerin, “Türk” olduklarını söylemekten bile kaçındıkları bilinmektedir.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’ne göç ederek burada yurt ve nitelikli öğrenimle iş edinen Adalı Türklerin kurmuş oldukları “Rodos, İstanköy ve Onikida Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)”nin birinci amacı, adalardaki akraba ve soydaşlarının kültürel kimliğinin korunması konusu olmuştur.

Dernek, Adalar Türkleri üzerine uygulanagelen kültürel asimilasyonunu durdurma doğrultusunda   uluslararası örgütlerde farkındalığın oluşturulması için çalışmalarının yanında Türkçe ve İngilizce basılı kitaplar ile de yayın etkinliklerini sürdürmektedir.

Rodos ve İstanköy Türk Kültürü” kitabı da neredeyse yok edilmek istenen Türk kültür ve kimliğini gün yüzüne çıkarmak için kaleme alınmıştır. Kitapta yer alan yazılarda, akademisyen ve uzmanlar tarafından adalardaki Türklerin oluşturduğu kültürün; mimariden Türk Halk Oyunlarına, edebiyattan oya el sanatına, dil ,eğitim ve inanç kültüründen halk hekimliği ve yemek kültürüne değin kültürel boyutları yansıtılmıştır.

Bunun yanı sıra bu kitapta, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Erken Cumhuriyet Dönemi’nde gerek adaların kültürel yaşamında, gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan Rodos ve İstanköy kökenli aydınların yaşamları da irdelenmiştir.

Not:Kitaplarımız Dernek adresinden temin edilebilir.