RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİ  “ULUSLARARASI EGE ADALARI SEMPOZYUMU”NDA

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİ  “ULUSLARARASI EGE ADALARI SEMPOZYUMU”NDA

19-20 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen  “Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu”’nda Rodos ve İstanköy  adaları konularında çok sayıda bildiriye yer verildi.

Bunlar arasında en önemlileri şunlar olmuştur:

 • “Yunan Algısındaki Türk İmgesi Üzerine Çözümlemeler”,Dr.Mustafa Kaymakçı
 • “Rodos Ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları ve Çözümler”Dr.Mustafa Kaymakçı, Doç.Dr. Aslı Başaran
 • Rodos ve İstanköy Türklerinde Basın-Yayın Hayatı”, Bahadır Selim Dilek,
 • Türk Dış Politikasında Soydaş kavramı ve Ege’nin Unutulan Türkleri” Doç Dr.Fırat Yaldız
 • “Göç ve Kimlik İlişkisi Üzerine Tespitler:Rodos ve İstanköy’den Türkiye’ye Türk Göçleri”, Doç Dr.Cihan Özgün,
 • “II.Dünya Savaşı’nda İstanköy Türklerinin Günlük Yaşam ve İletişim Pratikleri:Bir Sözlü Tarih Denemesi” Doç Dr.Mehmet Işık,
 • Rodos Şehrinde Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi Avlusunda Korunan Osmanlı Kitabeleri”,Prof.Dr.M.Akif Erdoğru,
 • “Cezayir_i Bahr-i Sefid Vilayeti(Rodos,Midilli,Sakız) Hükümet Konaklarının 1912 Sonrası Kullanımları “,Dr.Neval Konuk,
 • Demetrios’un Rodos Kuşatması”,Prof.Dr.Muzaffer Demir,
 • “İlkçağ’da Rodos” ,Ar.Gör.Koray Topbaş,
 • “14.Yüzyıl Alman Hacılarının Seyahatnamelerinde Rodos ve Çevresi”,Dr.Zeynep İnan Aliyazıcıoğlu,
 • ”II.Meşrutiyet Dönemi’nin İlk Yıllarında İstanköy”,Yrd.Doç.Dr.Nejdet Bilgi,
 • Orta Çağ’da Ticari Ürünleri Bağlamında Ege Adaları”,Yrd.Doç.Dr.Ahmet Nurullah Özdal,
 • Bitmeyen Müzakere:ıı.Dünya savaşı Sırasında Türkiye ve Onikiada”Hazal Papuççular,
 • Almanya  ile Türkiye Arsında Bir Pazarlık Konusu:Ege Adaları(1939-1943)” Doç.Dr.Sezen Kılıç,
 • “Soğuk Savaş Yıllarında Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Adaları” Sinan Kıyanç