DERNEĞİMİZ AGİT TOPLANTISINDA.

DERNEĞİMİZ AGİT TOPLANTISINDA.

13-17 Eylül 2017 tarihlerinde Warşova(Polonya)’da yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği(AGİT) Toplantısı’na derneğimize temsilen katılan Nisan Ege Kaymakçı,Rodos ve İstanköy Türklüğünün Sorunlarıyla ilgili iki sunum yaptı.

Birincisi; “Rodos ve İstanköy Türkleri,Yunanistan’dan  Kültürel Kimliklerinin Kabul Edilmesini Talep Ediyor.” başlığıyla sunuldu.

Sunumda:”Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin;Vatandaşlık,Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet,Nefret ve Baskı Ortamı, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunmasından kaynaklanan Sorunları  ile Vakıflar  Sorunu gibi vahim sorunları vardır.Dile getirilen bu sorunların çözümü konusunda  herhangi bir iyileşme yoktur….Adalarda yaşamakta olan Türkler,etnik ve kültürel açıdan  yok olma noktasına gelmiştir. Yunanistan’ın asimilasyon politikasına “dur” denmediği takdirde, kısa bir süre sonrasında  Adalı Türklerden söz etmek olası olmayacaktır.”görüşü ifade edildi.

İkinci sunumun başlığı; “Yunanistan  Rodos ve İstanköy’deki  Vakıflara Ait Türk Eserlerini  Yağma Ediyor..”idi.

Sunumda,“Sınır Tanımayan İnsan Hakları Örgütü’”nün hazırlamış olduğu rapora dayanarak ;”Yunanistan’ın,vakıf yönetiminin  Rodos ve İstanköy Türklerince  özgürce seçilmesini öngören Paris Antlaşmasına uymadığı ve Yunan makamlarınca atandığı, vakıf yöneticilerinin ise  vakıf mallarını amaç dışı peşkeş ettiği  ya da değerlerinden daha düşük bir fiyata sattığı, Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserlerin vandalca  tahrip edildiği  ve son olarak ,Murat Reis Külliyesi içindeki   cami,türbeler ve mezarlıkların bulunduğu  külliyenin  bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ,mezar taşlarının kırılarak yok edildiği ve de  Adalardaki Türklere ait kültürel eserlerin zamanın tahribatına bırakılarak yok edilmesinin ardındaki gerçeğin, ada Türklerinin geçmişle bağının koparılarak  asimilasyonun bir parçası uygulamalar olduğu”  anlatıldı.